Analýza dat v počítači

Tak jako platí v každém odvětví lidské činnosti, i při modelařině a FPV létání se někdy dostaneme do stavu, že byjsme rádi věděli, co se děje na palubě našeho stroje. K tomuto nám dobře poslouží telemetrie, ale tu máme k dispozici většinou přímo za letu a popravdě řečeno, sledovat model a ještě k tomu mnoho údajů, které nám může telemetrie poskytnout, to je oříšek. A právě z tohoto důvodu nám velmi dobře může posloužit analýza dat doma po letu, klidně i doma v pokoji.

V tuto chvíli jistě každého napadne otázka, co k tomu potřebuji. Odpověď je poměrně jednoduchá. Pouze zařízení, které dokáže data zaznamenávat. A v tuto chvíli je nutno podoktnout, že většina zařízení používaných pro FPV toto zařízení již obsahuje v sobě. Jsou to převážně výrobky RangeVideo, EagleTree a také Ardupilot, kterého budu popisovat dále.

Jelikož mám poměrně bohaté zkušenosti s řídící deskou Ardupilot, popíši analýzu dat u této desky. U ostatních výrobců je princip podobný, akorát se liší postupy, jak se k těmto datům dostat.

Řídící deska Ardupilot v sobě obsahuje paměť, do které se může zaznamenávat mnoho letových údajů počínaje stavem modelu a konče pozicí modelu. Samozřejmě nejprve musíme nakonfigurovat, že se tato data mají ukládat. To se provádí z ovládací aplikace Mission Planner a je potřebné dodat, že v základu po instalaci firmwaru je tento „záznamník“ nastaven na nahrávání základních dat, jako je pozice GPS, stav GPS, poloha plynu, náklony, ovládací povely, letové režimy a pár dalších. Samozřejmě podle osazení modelu čidly můžeme aktivovat záznamy dalších hodnot ( napětí a proud pohonu, napětí BEC a podobně ).

Bohužel přístup k těmto uloženým datům je pouze z ovládací aplikace z menu Terminál. Zde jsou 2 tlačítka Log Browse a Log Download.

mp_tlacitka

Tlačítko Log Download slouží pro přenesení dat do počítače, tlačítko Log Browse pro jejich zobrazení. Je nutno dodat, že při přehrávání dat do počítače se i automaticky vytvoří soubor pro nahrání dat do aplikace Google Earth a zde si můžeme na mapových podkladech zobrazit náš let. Samozřejmě toto jde zobrazit i v Log Browseru, ale v této aplikci je více možností.

log_prohlizec

Po načtení daného log souboru se nám otevře okno stejné jako na obrázku, kde horní polovina je vyhrazena pro grafické zobrazení daného parametru ( graf ) a ve spodní části se vybírají jednotlivé parametry, které chceme zobrazit.

Velice užitečným parametrem je Počet načtených satelitů

pocet_satelitu

Výškový profil letu

vyskovy_profil

Poloha plynové páky

plyn_in

Napětí BEC

napeti_bec

Případně odezvy od gyr

gyra_náklony

Výše uvedené grafy jsou z jednoho letu copteru a na časové ose jsou vidět i jednotlivé režimy letu, které byly použity. Jelikož při tomto letu nebylo aktivováno zaznamenání dat od všech senzorů ( parametr IMU ) nemohu se podívat na další důležitý parametr a to na vibrace. Toto je také poměrně důležitý parametr, který se vyplatí sledovat, alespoň na začátku po stavbě nebo záletu ( většinou copteru ).

Jak jsem se již zmínil, data lze zobrazit i poutavou grafickou formou v programu Google Earth. Takový záznam vypadá podobně jako na následujícím obrázku

gog_trasa_1

Barevně jsou odlišeny jednotlivé fáze letu ( dle letových režimů ) a je zde vidět jednak trasa letu, tak výška letu. Toto zobrazení může být pro někoho poutavé, jako grafické znázornění, kde letěl, v jaké výšce atd. Soubor určený pro toto zobrazení má příponu *.kmz a do aplikace ho „nahrajeme“ z menu Soubor – Otevřít.

Jak je vidět, pro analýzu letu existuje mnoho možností zobrazení, ať se již jedná o telemetrii ve vysílačce, tak o dodatečná zařízení pro záznam letu, nebo o zařízení ukrývajících tuto „černou skříňku“ přímo ve své řídící desce. Analýza dat většinou přijde na pořad dne až když „něco nejde“ jak by mělo, ale samozřejmě se hodí i pro běžné zobrazení svého letu. A v neposlední řadě můžete své kamarády, rodinu, příbuzné oslnit tím, kde a jak jste létali a poutavými obrázky a grafy umocnit své vyprávění.

 

Napsat komentář