Rozdělení multicopterů

V zásadě počet rotorů není omezen, ale pro praktické použití se nejčastěji využívají tricoptery, quadrocoptery, hexacoptery a octocoptery. Jak už je z názvů patrné, jedná se o coptery se 3-mi, 4-mi, 6-ti nebo 8-mi rotory. Každá koncepce má své výhody a nevýhody a tak si pojďme zhodnotit jednotlivé typy. Samozřejmě vyskytují se i různé další koncepce, ale mnou uváděné jsou nejběžnější a nejvíce používané.

TRICOPTER

tricopter

Nejjednodušší verze multicopteru, má pouze 3 rotory a zadní rotor musí mít možnost naklápění pro změnu směru letu. A to je největší nevýhoda této koncepce. Mechanika naklápění musí být poměrně složitá a přesná, jinak neletí copter přesně. Jinak stavba je jednoduchá a levná, jsou zapotřebí jen 3 regly a 3 motory, řídící deska, baterie.

QUADROCOPTER

quad_Xquad_plus

Asi nejrozšířenější provedení multicopteru. Postavení motorů je obvykle po 90-ti sputních, ale speciální provedení mohou mít umístěny motory odlišně ( například TBS Discovery ). Tato koncepce je oblíbená pro jednoduchou konstrukci a také stále ještě poměrně levné komponenty. Dle postavení při letu se rozlišuje stavba X a stavba +. Jak je vidět na obrázcích, stavba je v podstatě stejná, bude rozlišena pouze umístěním řídící desky a taktéž konfigurací firmwaru v řídící desce. Pokud by jsme postavili copter v jedné konfiguraci a rozhodli se provozovat copter v druhé konfiguraci, je nutné změnit umístění řídící desky a taktéž konfiguraci firmwaru!!!

HEXACOPTER

hexa_Xhexa_plus

Provedení se 6-ti rotory se užívá hlavně pro zvýšení nosnosti copteru a tím pádem je předurčen pro FPV a filmařské účely. Opět zde krom motorů nejsou jiné mechanické díly, stejně jako u Quadu. Speciální provedení je Y6, což jsou v podstatě 2xTRI nad sebou a bez ovládání zadních rotorů. Náklady na stavbu rostou, je zapotřebí 6 motorů a reglů a již se to trochu prodraží. Ale většinou se to ještě vyplatí, než třeba vzít jen Quad s mnohem silnějšími motory. Také letový projev se dá naladit na velmi stabilní let. Jak je vidět, opět se dá rozlišit stavba X a stavba + a platí zde vše co bylo popsáno u quadrocopterů.

OCTOCOPTER

octa

Provedení s 8-ti rotory se užívá hlavně pro zvýšení nosnosti copteru a tím pádem je předurčen pro FPV a filmařské účely. V tomto případě je další výhodou ( v případě kvalitní řídící desky ) odolnost proti případné poruše jednoho motoru nebo regulátoru. Opět zde krom motorů nejsou jiné mechanické díly, stejně jako u Quadu. Bohužel náklady na stavbu jsou již značné, přeci jen 8 motorů a reglů něco stojí. Odměnou je poté velmi stabilní let. Zde se již nedělá rozdělení na stavbu X a +, technicky je to stále to samé. Ale i tak se dá najít speciální verze octocopteru a to je takzvaný dvojitý quad. Je to klasický quadrocopter s tím, že na konci každého ramena jsou 2 motory, jeden směrem nahoru, druhý směrem dolů. Opět je ale každý motor řízen zvlášť, protoje zapotřebí opět 8 regulátorů a taktéž řídící deska, která si s tímto rozestavením motorů poradí.

SPECIÁLNÍ COPTERY

Samozřejmě že mnou uvedený přehled copterů není ani zdaleka úplný a najdou se další typy, ale mnou uvedené jsou nejpoužívanější a také se s nimi člověk setká běžně v provozu. Jen pro úplnost tedy uvedu, že mezi speciální lze zařadit jak TBS Discovery, kde se jedná o quadrocopter, ale motory nejsou proti sobě posunuty o 90 stupňů, jako klasicky, ale přední motory mají mezi sebou úhel větší. Je to hlavně proto, aby namontovaná kamera nezabírala motory, ale jen snímaný objekt. Toto rozestavení se také někdy nazývá stavba V.

quad_tbs

 

Napsat komentář