Velké coptery

Co se týče větších a velkých copterů, je to již kategorie použitelná i pro FPV. Samozřejmě s velikostí roste i energetická, finanční a prostorová náročnost těchto strojů. S rostoucí velikostí roste i spotřeba proudu, tím pádem je nutné používat větší baterie a tím pádem zase narůstá hmotnost copteru a aby tedy vůbec letěl, jsou potřeba silné motory a oklikou se vracíme k tomu, že se silným motorem bude větší spotřeba proudu a tím pádem zase potřeba silnějších baterií. Mohlo by se zdát, že tento koloběh nemá řešení, ale není tomu tak. Záleží akorát na tom, jak je člověk zkušený a také rozumný při výběru komponent. Když už jsem se zmínil o komponentech, je nutné uvést to, že se dají již koupit jak hotové coptery i pro FPV použití, tak samozřejmě jednotlivé komponenty a z nich si copter postavit sám.

Pro začátečníka bych zajisté doporučil koupit „hotového“ coptera a s ním uskutečňovat své první FPV lety. Toto řešení má samozřejmě nesporné výhody v tom, že nemusíte řešit komponenty, trápit se se stavbou a taktéž letové vlastnosti jsou již na velice dobré úrovni. Na druhou stranu je ale nutné uvést to, že takto postaveného coptra v podstatě „nepovýšíte“ na lepší stroj. Maximálně tak půjde použít větší baterie a možná o trochu silnější motory ( pokud to regulátory dovolí ). Problém je totiž v tom, že v rámci příznivé ceny je skoro celá elektronika integrována na jedné společné desce a tím pádem je možnost rozšíření copteru v podstatě nulová.

Další možností, jak se dostat ke copteru je využít možností různých DIY sad pro stavbu, kde v jedné krabici dostanete v podstatě rozložený copter a doma si ho postavíte. V tuto chvíli je již o trošku větší možnost modifikace takového copteru, ale vyžaduje to už větší znalosti o principech fungování copteru, o elektronice a celkově to není triviální záležitost. Sice tyto sady mají za úkol vést stavitele krok za krokem, ale i tak se bez alespoň základních znalostí neobejdeme.

Na závěr bych uvedl tu nejsložitější možnost a to postavit si svého coptera z komponent zcela sám. To znamená, postavit si vlastní rám, vybrat vhodnou elektroniku, provést si návrh copteru a na závěr ho postavit a nastavit.  Touto cestou jsem se i já již vydal a několik copterů jsem postavil a i zalétal. Samozřejmě mé první pokusy nebyly zrovna moc úspěšné, ale na základě těchto „problémů“ jsem dospěl k tomu, že jsem schopen již navrhnout a postavit solidně fungující stroj, vhodný i pro FPVčko.

A abych dalším zájemcům a příznivcům multicopterů trochu pomohl a poradil, budu zde nadále uvádět různé „návody“ a postřehy ze stavby copterů, výběru komponent a v neposlední řadě i s létání s nimi.

Napsat komentář